HEMOTOLOGİYA TESTLƏRİ

TEST ADI

QİYMƏT

HEMOTOKRIT  
QANIN 26 PARAMETRESI  
TROMBOSIT  
LEYKOSIT  
RETIKULOSIT   
EÇS ( ROE )  

All tests

News

Latest announcements

Analysis answers

Xəstə cavabları üçün bura daxil olun

Daxil ol

Şirkət cavabları üçün bura daxil olun

Daxil ol