Azərbaycanca | English | По-русски
XƏBƏRLƏR

 

 Bu səhifə, sizləri ümumi laboratoriya testləri haqqında məlumatlandırmaq məqsədiylə hazırlanmışdır.
 Bu testl
ərin və ağılınıza gələn digər bütün laboratoriya testlərinin normal  dəyərləri və məlumatlarını
BÜTÜN TESTLƏR hiss
əsindən əldə edəbilərsiniz.
Laboratoriya testlərinizi mütəxəssis həkimlərə danışmaq və məlumat almaq, test şərhləri və təhlil
məlumatlar
ını əldə etmək üçün laboratoriyamıza müraciyət edə bilərsiniz

BÜTÜN TESTLƏR
A B C Ç D E Ə F G H X J L I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V W Y Z

ANALİZ CAVABLARI
Xəstə cavabları üçün bura daxil olun
Şirkət cavabları üçün bura daxil olun
Bütün testlər
BİYOKİMYƏVİ  TESTLER
 QIYMƏTİ 

  İNFEKSİYA SEROLOGİYASI 

 QIYMƏTİ
Qanda qlükoza (Aclik)
4.00 AZN

Hepatit B (HBsAG) 

16.00 AZN
Qanda qlükoza
(ekspress üsül)

 4.00 AZN Hepatit C  (Anti HCV)
18.00 AZN
OQTT (75gr)  14.00 AZN  Hiv (qics) 16.00 AZN
OQTT-hamilə (3 saat)  100gr
 22.00 AZN Sifiis (elisa)  16.00 AZN 
OQTT-hamilə ( 50gr)  1saat
 14.00 AZN Anti Hbe 20.00 AZN 
Toxluq şəkəri 
 4.00 AZN Anti Hbs 20.00 AZN 
Qlikohemoqlobin (HbA1C)
 12.00AZN Anti Hbs (total) 26.00 AZN 
Homa-İr (insulin, aclıq şeker)
24.00 AZN Anti Hbs IgM 26.00 AZN 
Ürə (Sidik cövhəri)
4.00 AZN HbeAg 20.00 AZN 
Kreatinin 4.00 AZN Hepatit B  ( Kaset ) 14.00 AZN 
Bun (Qalıq azot) 4.00 AZN Hepatıt C  ( Kaset ) 14.00 AZN 
Sidik turşusu  4.00 AZN  Hiv (qics)  ( Kaset )  14.00 AZN
Ümümi zülal (TB) 4.00 AZN  Sifiis         ( Kaset ) 14.00 AZN 
Albumin 4.00 AZN  Mikroreaksiya  8.00 AZN 
Qlobulin 4.00 AZN  Anti HDV IgM 16.00 AZN 
Xolesterin 4.00 AZN  HDV Ag 16.00 AZN 
Aşagı sıxlıqlı lipid LDL) 4.00 AZN  HAV IgM 20.00 AZN 
Yüksek sixliqli lipid (HDL) 4.00 AZN  Antı HAV Total
 
20.00 AZN 
Cox aşagı sıxlıqlı lipid  (VLDL) 4.00 AZN  EBV IgG profili 33.00 AZN 
Triqliseridler 4.00 AZN  EBV IgM profili 33.00 AZN 
Alanin aminotransferaz 
( ALT)
6.00 AZN  Helikobakteriya pilori 12.00 AZN 
Aspartat aminotransferaza  (AST) 6.00 AZN  Giardia lamblia IgA ve IgG 30.00 AZN 
Laktat dehidrogenaza (LDH) 6.00 AZN Sifilis ( TPHA) 16.00 AZN
Qammaqlütamil transferaza (GGT) 6.00 AZN Brucella IgG  12.00 AZN
Qelevi fosfataza (ALP) 4.00 AZN Mikoplazma IgG 14.00 AZN
Amilaza  6.00 AZN Herpes simpleks 1 IgG 14.00 AZN
Ümümi bilirubin (TBIL) 4.00 AZN Herpes simpleks 1 IgM 14.00 AZN
Serbest bilirubin (IBIL) 4.00 AZN Herpes simpleks 2 IgG 14.00 AZN
Birleşmiş bilirubin  (DBIL) 6.00 AZN Herpes simpleks 2 IgM 14.00 AZN
Amilaza / kreatinin klirensi 24.00 AZN Rubella IgG 14.00 AZN
Drenajda  amilaza 6.00 AZN
Rubella IgM 14.00 AZN
Troponin - I 20.00 AZN Sitomeqalovirus IgG 14.00 AZN
CK-MB turbo 20.00 AZN Sitomeqalovirus IgM 14.00 AZN
Kreatin kenaz (CK) 6.00 AZN Toksoplazma IgG 14.00 AZN
Natrium (Na) 4.00 AZN Toksoplazma IgM 14.00 AZN
Kalium (K) 4.00 AZN Xlamidiya IgG 14.00 AZN
Xlor (Cl) 4.00 AZN Xlamidiya IgM 14.00 AZN
Kalsium (Ca) 6.00 AZN  IMMUNOLOGIYA VƏ AVTOIMMUN SEROLOGIYA
Iyon kalsiyum  (Ca++ ) 8.00 AZN Antistreptolizin -o
Fosfor  (F) 6.00 AZN C-reaktiv zülal
Maqnezium (Mg) 6.00 AZN Revmotoid amili 8.00 AZN
Demir (Fe) 6.00 AZN Anti kardiolipin IgG 15.00 AZN
Demir baglama qabiliyyeti 10.00 AZN Anti kardiolipin IgM
Trasferin  17.00 AZN ANA (anti nuklear antikor)
Transferin saturasiyasi 24.00 AZN Anti-ds DNA 
Qan qazları 13.00 AZN Mpo ANCA (P-ANCA)
Laktat 12.00 AZN
Pediatirik panel  (Spesifik IgE)
Siklosporin 28.00 AZN Pr 3 ANCA (C-CANCA)
Tacrolimus  65.00 AZN Qida paneli (spesifik Ig E) 
Sidiyin umumi analizi 5.00 AZN Təneffüs paneli (spesifik IgE)
Sidikde öd piqmentleri 5.00 AZN Avtoimmun hepatit paneli
Sidiyin neciporenko  üsülu ile müayinesi 4.00 AZN   TÜMÖR MARKERLƏRİ
Diastaza sidikde 4.00 AZN CA 19-9
Protein / kreatinin (sidikde) 12.00 AZN
CA 125
Sidikde BUN 4.00 AZN CA 15-3
Sidikde sidik cövheri (24saat) 4.00 AZN Alfafetoprotein (AFP)
Sidikde kreatinin (24 saat) 4.00 AZN Karsinoembrional antigen (CEA)
Sidikde sidik turşusu (24saat) 4.00 AZN Prostat spesifik antigen
(PSA)
Sidikde zülal (spot) 6.00 AZN Sərbəst prostat spesifik antigen
(FREE PSA)
Sidikde zülal (24 saat) 6.00 AZN HEMATOLOGİYA
Sidikde maqnezium (24 saat) 6.00 AZN Qanın analizi (24 parametr)
Sidikde qlükoza (spot) 4.00 AZN ECŞ
Sidikde qlükoza (24saat) 4.00 AZN Leykosit
Sidikde amilaza (24saat) 6.00 AZN Qanın leykoformulası
Sidikde natrium (Na) (24saat) 4.00 AZN Trombosit
Sidikde kalium (K) (24saat) 4.00 AZN Hemotokrit
Sidikde fosfor (24saat) 6.00 AZN
Sidikde kalsium (24saat) 6.00 AZN
Kreatinin klirensi 12.00 AZN
Sidik turşusu klerensi 12.00 AZN
Elanlar 2
Xəzər verdiyimiz kimi, Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Berti Foqts bu gün jurnalistlərlə görüşüb. Qol.Az saytının məlumatına görə, 64 yaşlı alman mütəxəssis milli komandanın mətbuat üçün açıq məşqindən sonra media nümayəndələrinin suallarını cavablayıb.Xəzər verdiyimiz kimi, Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Berti Foqts bu gün jurnalistlərlə görüşüb. Qol.Az saytının məlumatına görə, 64 yaşlı alman mütəxəssis milli komandanın mətbuat üçün açıq məşqindən sonra media nümayəndələrinin suallarını cavablayıb.
Bizə yazın

Ad:

Mail:

Göndər:

Copyright © 2010 -Genlab Laboratories